• Winkelmandje

 • Verzendkostennog te berekenen
 • Totaal€ 0,00
 • Afrekenen

Privacyverklaring

Bij het leveren van onze producten en verlenen van diensten door Van Baal Bouw en Retail worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring leest u hoe met uw persoonsgegevens omgegaan wordt.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Naam: Van Baal Bouw en Retail B.V.
Rechtspersoonlijkheid: BV
KvK-nummer: 56842716
Adres: Verbindingsweg 10 - 6674 DL Herveld
Telefoonnummer: +31 (0)488 452 231
E-mailadres: info@vanbaal-herveld.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van de diensten van Van Baal Bouw en Retail verstrekt u ons persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een algemeen overleg, inventarisatiegesprek, via website, e-mail, telefonisch contact of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een project.

Persoonsgegevens
Van Baal Bouw en Retail kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Leeftijd / geboortedatum
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, gegevens van cross-platformberichtendiensten, IP-adres en geolocatie
 • Inhoud van communicatie
 • Overige gegevens die nodig zijn om een potentiële of verleende opdracht te kunnen uitvoeren

Doeleinden
Van Baal Bouw en Retail verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Onderhoud van contact

 • Het bieden van een persoonlijk verkoop- en/of dienstverleningstraject
 • Een goede en efficiënte verkoop en dienstverlening
 • Verbetering van de verkoop en dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals het maken van planning en offerte
 • Facturering, het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen of rechterlijk bevel
 • Het voeren van geschillen
 • Marketing en PR, zoals het kunnen aanbieden en informeren via website of e-mail

Grondslagen
· Overeenkomst
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de (potentiële) levering van producten en dienstverlening.
· Wettelijke plicht
Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
· Eigen legitiem belang
Tevens verwerkt Van Baal Bouw en Retail persoonsgegevens voor de verbetering van bedrijfsvoering, beveiliging en beheer van systemen en navolging en bescherming in het kader van juridische en financiële plichten en rechten.
· Toestemming
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat expliciet worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze accountant, IT-leverancier of andere derden die worden ingeschakeld in algemene zin en/of ten behoeve van een verkoop en/of dienstverleningstraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens dan ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Van Baal Bouw en Retail zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt door onze Cloud provider WorldStream die gevestigd is in Nederland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google LLC., WhatsApp Inc., Microsoft Inc., LinkedIn Corporation, Facebook Inc., Twitter Inc. en The Rocket Sience Group LLT d/b/a/ MailChimp in het contact met u. Deze partijen zijn 'EU-VS Privacy Shield'-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaringstermijn gegevens
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten omwille van wettelijke bewaarplichten wel langer bewaard blijven. Zo zullen facturen en betalingsgegevens als gevolg van de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard worden.

Hoe Van Baal Bouw en Retail uw gegevens beveiligt
Van Baal Bouw en Retail vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld worden tijdens de projectduur wel gedragsanalyses gemaakt voor commerciële doeleinden. Dit om u eventueel gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
- Functioneel
Op de website(s) van Van Baal Bouw en Retail worden functionele cookies gebruikt om de website te laten te werken.
- Analytisch
Op de website(s) van Van Baal Bouw en Retail worden analytische cookies gebruikt om de online gebruikerservaring te verbeteren.
- Tracking
Tracking-cookies worden geplaats op grond van toestemming.

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen uw persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Van Baal Bouw en Retail verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Van Baal Bouw en Retail BV
Verbindingsweg 10
6674 DL Herveld
of
info@vanbaal-herveld.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat ons dit dan vooral aan weten. Het ligt geenszins in de bedoeling uw vertrouwen te schaden. Mocht dit toch gebeurd zijn en een contact hierover niet tot een oplossing leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Van Baal Bouw en Retail worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op mei 2018.


Europees toplaminaat
Voor 12.00u besteld, morgen in huis
Grote showroom in Herveld
Professioneel advies